Natáčení po telefonu

Natáčení pamětníka po telefonu je specifická disciplína: Nebude zřejmě snadné od něj získat písemný souhlas s publikováním částí nahrávky (což budete potřebovat při tvorbě svého výstupu). Nahrajte tedy na začátku rozhovoru souhlas telefonický. Poproste pamětníka, ať řekne své celé jméno a kdy a kde se narodil. Pak se ho můžete zeptat třeba takto:

Souhlasíte s tím, že náš hovor nahrávám a že to, co vytvořím, bude zveřejněno na webu projektu „Dokumentaristou z domova“ společnosti Post Bellum?

Mohu náš hovor nahrávat a tuto nahrávku, nebo její části, využít při tvorbě školního projektu „Dokumentaristou z domova“ společnosti Post Bellum? Nahrávka bude také zveřejněna na webu Paměť národa, který se shromažďováním vzpomínek pamětníků zabývá, souhlasíte s tím?

Jak vidíte, je důležité, aby pamětník udělil souhlas zaprvé s nahráváním a za druhé se zveřejněním nahrávky či její části na webových stránkách www.pametnaroda.cz.

Dejte také pamětníkovi veškeré potřebné informace o projektu a příležitost se doptat na to, co potřebuje. Zásady zpracování osobních údajů pamětník v případě potřeby najde na tady. A je to!

  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení