Informace o zpracování osobních údajů (učitel)

Vyplněním registračního formuláře bere učitel na vědomí, že pořadatel POST BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00  Praha 1, IČ: 26548526, za účelem zajištění tohoto projektu, jeho propagace a související komunikace zpracovává nezbytné osobní údaje, vč. údajů vyplývajících ze zachycení účastníka či pamětníka a jeho projevů pořadatelem v postavení správce osobních údajů, a to za podmínek uvedených v zásadách zpracování osobních údajů uvedených na https://vypravej.pametnaroda.cz/pravni-ujednani/.

Registrací stvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil(a) a rozumím svým právům a povinnostem z nich vyplývajících. Zejména, že poskytl(a) účastníkům, popř. jejich zákonným zástupcům, jejichž výstup má v úmyslu nahrát na jím založený účet a který bude pořadatelem následně zveřejněn, veškeré potřebné informace o projektu vč. těchto zásad, a to např. jejich zasláním na e-mail účastníka či jeho zákonného zástupce. Dále se zavazuje zkontrolovat před nahráním výstupů na příslušný účet, že pamětník udělil informovaný souhlas se zachycením své podoby za účelem zpracování výstupu a jeho zveřejnění v rámci projektu.