Zasazení nahrávky do kontextu

Jak probíhal rozhovor? Jak ho vnímal pamětník? A naplnily jeho odpovědi vaše očekávání?
Přinesl vám rozhovor nový pohled na sledovanou událost nebo dokonce „historický fenomén“? A dokážete ověřit, zda nejsou v odpovědích rozpory a jak by bylo možné odpovědi ověřit a nakolik lze výpověď použít jako historický pramen?

Cíle

Porovnáte nahrávku pamětníka i s dalšími zdroji a ujistíte se, že jí rozumíte – víte, o jakém období pamětník mluví, jak a proč se v něm choval, i jestli jeho výpověď odpovídá informacím z jiných zdrojů (a pokud ne, v čem a proč se liší).

Na příště

V příštích několika krocích budete pracovat na tom, jak příběh vašeho pamětníka přetavit v zajímavý krátký dokumentární video medailonek.  Prohlédněte si pro inspiraci, jak si s úkolem poradili vaši předchůdci - klikněte sem!

Aktivity

 • digi
 • iniciativa
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Užitečný web: My jsme to nevzdali

Při vyhledávání ověřených informací nemusíte spoléhat jen na Wikipedii, ale můžete využít web z dílny Post Bellum https://www.myjsmetonevzdali.cz/, kde najdete řadu informací a dokumentů k předválečným událostem, válce, poválečnému uspořádání, nástupu komunistů k moci, tzv. pražskému jaru 1968 a srpnové okupaci, období tzv. normalizace, disentu a sametové revoluci z roku 1989.

 • kreativita
 • učení

Zasazení nahrávky do kontextu (nepovinná)

 1. Obrátil se na vás vydavatel nově připravované publikace „1000 nejvýznamnějších Čechů
  20. století“ a požádal vás, abyste připravili velmi stručné slovníkové heslo o vašem pamětníkovi. Prostor máte pouze na několik řádků + fotografii, případně erb. Text nesmí přesáhnout 500 znaků.
 2. Vyberte nejdůležitější událost, o které pamětník hovoří. Ověřte, zda tato událost již není popsána na Wikipedii. Pokud ano, navrhněte, jak by vyprávění pamětníka mohlo doplnit/změnit text na Wikipedii. Pokud na Wikipedii není, navrhněte podobu nového hesla.
  Pravidla pro psaní hesel na Wikipedii naleznete zde.

Závěrem 5. kroku

Mluví váš pamětník o nějakých událostech velkých dějin? Kde se můžete dozvědět více o těchto událostech? Zapátrejte v učebnicích a na internetu. Liší se informace vašeho pamětníka od toho, co jste našli? Doplňuje zajímavé detaily? Pamětnické vyprávění je jedním z pramenů, ze kterého se můžeme dozvědět o minulosti. Je dobré ho ale porovnat s dalším prameny a dokumenty, které o tématu dokážeme najít.

V příštím díle se na váš natočený materiál podíváme z hlediska vyprávění příběhů.

 • učení učení
 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti