Než se do projektu pustíte

Ujasněte si svá očekávání

Zamyslete se dopředu nad tím, co od projektu jako učitel očekáváte. V čem se vaši žáci zlepší? Které obzory jim chcete rozšířit? Tento program je založen na vzájemné interakci žáků a pamětníků. Mimořádnost situace může znásobit emoce i vzdělávací účin v nejširším spektru žákovských kompetencí, nikoliv nutně jen historických znalostí.

Ověřte, že vaši žáci i vy máte na projekt čas

Snažíme se program koncipovat z hlediska času maximálně úsporně. Nicméně je dobré vědět, že celý program (od úvodu po nahrání příběhu pamětníka) zabere min. 10 hodin času na straně žáka. Je dobré na to pamatovat hned na začáku, aby žáci nebyly zbytečně přetěžováni.

Zvolte formu výuky

Nabídnete program průřezově několika ročníkům jako volitelnou aktivitu? Stane se náplní toho, čemu se v dobách před pandemií říkalo povinně-volitelný dějepisný nebo mediální seminář? Budete žákům úkoly zadávat emailem, přes Google Classroom nebo přes Edookit nebo něco jiného? Jak s nimi budete průběžně komunikovat? Využijete Meet nebo Zoom? Je toho tolik nového, co teď musíme zvládat. Je proto důležité si stanovit, jak se program promítne do rozvrhu. Žáci budou také určitě chtít vědět, jak budou výstupy na škole hodnoceny. Pokud budete chtít pomoci, můžete se obrátit na naši linku pomoci: vypravej@postbellum.cz.

Důvěřujte žákům

Projekt je koncipován tak, aby jej mohly žáci zvládnout sami s žádným nebo minimálním vstupem z vaší strany. Vše samozřejmě záleží na vyspělosti žáků, možnostech a předchozích zkušenostech. Nebojte se žáky podpořit. Nabídnout jim zpětnou vazbu. Ale dopřejte jim taky luxus toho převzít zodpovědnost za vlastní práci.

Odbourejte strach

Nejste si jisti, zda víte, jak správně zapojit kameru? Nevíte, jak zodpovědět žákům na nějaký příliš odborný dotaz? Nebojte. Mimořádné situace rodí mimořádné hrdiny. A ti se nebojí zeptat třeba na naší emailové lince pomoci: vypravej@postbellum.cz.